+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

profil

Tegnestuen

Tegnestuen ejes af Anne Stausholm, og blev etableret i 2006. Vi beskæftiger for tiden 4 medarbejdere, og har derudover jævnligt tilknyttet studerende.

Vi skaber attraktive uderum i stor og lille skala, og vores projekter afspejler en faglig velfunderet tilgang til landskabet.

Vi lader stedets særlige kvaliteter og opgavens forudsætninger være afsættet for det kreative arbejde, hvilket afspejler sig i vores landskabsarkitektoniske løsninger.

Vores uderum er rare at opholde sig i og har stor brugsværdi.

Vi skaber innovative løsninger, som har et klart arkitektonisk, fremtidssikret design, og som er teknisk holdbare.

Vi har arbejdet i over 10 år med idéudvikling, udbud og projektledelse.

tilgang

Vi lægger vægt på at levere et professionelt arbejde af høj kvalitet med udgangspunkt i den aktuelle opgaves muligheder og kundens behov.

I vores tilgang til projekter vægtes miljøhensyn. Vi skaber bæredygtige løsninger med stort fokus på fremtidige klimaændringer og de medfølgende påvirkninger af landskabet. Dette afspejler sig i vores projekter for eksempel ved håndtering af regnvand eller plante- og materialevalg.

Vi har et stort plantekendskab og prioriterer det rette plantevalg højt, idet vi altid har fokus på, at den efterfølgende pleje og vedligeholdelse bliver så enkel som mulig. Dette skal sikre, at anlæggene og deres beplantning udvikler sig i den ønskede retning og får en lang holdbarhed.

Vi lader gerne enkeltheden råde. Vi tager udgangspunkt i stedets kvaliteter og lader æstetik og funktionalitet gå hånd i hånd.

Under menupunktet Projekter, kan du læse mere om vores tilgang til de forskellige opgavetyper og se referencer over tegnestuens arbejder.

Hornsherred forside, foto

Opgavetyper

Vi udfører et bredt spektrum af landskabsarkitektfaglige arbejder. Overordnet set fordeler opgavetyperne sig indenfor:

  • Overordnet strukturering af områder (helhedsplaner, udviklingsplaner)
  • Anlægsopgaver fra skitseprojekt til færdigt udbudsmateriale
  • Byggeledelse og økonomistyring for både offentlige og private bygherrer
  • Nyanlæg og renoveringer
  • Rådgivning og konsulentbistand
  • Syn og Skøn for Håndværkets Ankenævn
  • Journalistvirksomhed inden for faget

Kundeportefølje

Vores samarbejdspartnere tæller Offentlige og private bygherrer, herunder boligselskaber, erhvervsvirksomheder, kirkegårde, gårde og godser.

Publikationer

På tegnestuen opfordres medarbejderne til at deltage i faglige debatter og fordybe sig i relevante emner bl.a. gennem artikelskrivning.

Læs mere om tegnestuens publikationer

Bæredygtighed

Tegnestuen arbejder målrettet med miljøstyring på byggepladsen og på at begrænse energi- og ressourceforbruget, mindske mængden af byggeaffald og minimere støj-, vibrations- og støvgener. Vi stiller derudover specifikke krav i udbudsmaterialet, så der indarbejdes miljørigtige løsninger.

Miljørigtig projektering

Vi har ambitiøse visioner og målsætninger, når det gælder bæredygtighed og nytænkning i forbindelse med miljørigtigt byggeri, og vi har stort fokus på, hvordan miljøtiltag kan anvendes som en integreret del i vores arkitektoniske løsninger.

Miljørigtig projektering omfatter et livscyklusperspektiv for materialer, konstruktioner, installationer og projektet som helhed. Miljøhensyn tænkes ind i hele processen -både under fremstilling,  i udførelses-, drifts- og vedligeholdelsesfaserne og endelig ved bortskaffelse og/eller genanvendelse.

Materialevalg og -forbrug i byggeri og anlæg har stor betydning for den efterfølgende drift, vedligeholdelse og brugernes sundhed. Vi arbejder ud fra en helhedsvurdering og prioritering af alle væsentlige miljøpåvirkninger, så der kan tages stilling til, hvordan miljøforbedringer kan opnås i projektet.

Kontakt os

Send os en mail med eventuelle spørgsmål og dine kontaktdata, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.