Anne Fischer stausholm

INDEHAVER Landskabsarkitekt, DANSKE ARK og MDL

”Jeg har en stærk intuition, der udmønter sig i en indlevelse i det sted og den opgave, som jeg står overfor.
Jeg har en stor empati og forståelse for andre mennesker. Det udmønter sig i en respekt for holdninger og en rummelighed i forhold til andres situation. Jeg ser det skæve og anderledes i mennesker, steder og episoder som en kvalitet og har stor respekt for, at vi anskuer verden forskelligt.

Når jeg besøger et sted og taler med de mennesker, som har et projekt, så kan jeg nærmest vandre ind i opgaven og stedets nye fortælling – det er magisk og en gave, og hvor privilegeret er jeg, at det er mit arbejdsliv.

At det så nogle gange kræver blod, sved og tårer at nå derhen efterfølgende, ser jeg som en del af den kreative proces. Det kan sagtens være, at de opgaver, der har voldt størst kvaler, giver det bedste resultat.

Men jeg er også en ledertype, har markante holdninger og vil gerne se resultater i en fart.
Jeg investerer det hele i hver enkelt opgave og glædes ved, at mit arbejdsfelt kan sætte et positivt aftryk, som mange kan nyde godt af.
Jeg gør det ikke alene, gennem alle årene har jeg haft dygtige, dedikerede medarbejdere og sammen løfter vi i flok.”

PROFIL

 • Erfaren projektleder og tilsynsførende på arbejder af varierende størrelse gennem arbejder i eget regi og på andre tegnestuer.
 • Stor erfaring med projekterings- og driftsopgaver, som bl.a. omfatter boligbebyggelser, kirkegårde, grundejerforeninger, gårde, godser, byudvikling, virksomheder, offentlige bygherrer, større privathaver og planlægning i det åbne land.
 • Rådgiver bl.a. for Københavns Universitet, KU Life, ved etablering af ”Partnerlandskab”- et forskningssamarbejde mellem erhverv og universitet.
 • Kompetencer inden for borgerinddragelse, med bl.a. eksekvering i planlægningen og eksekveringen af workshops og møder, samt indarbejdning af brugernes ønsker i projektet.
 • Udpeget som skønsmand i syn og skønssager ved Danmarks Domstole for Danske Anlægsgartnere i Håndværkets Ankenævn.
 • Syns- og skønsmand for Håndværkets ankenævn.
 • Bestyrelsesmedlem i Nationalpark Skjoldungernes Land.
 • Fagjournalistisk virke for bl.a. fagbladet Grønt Miljø  og forlaget Grønt Miljø bl.a. “Normer for Anlægsgartnerarbejde”
 • Formand i Foreningen af lodsejere Nationalpark Skjoldungernes Land.
 • Medlem af Lejre Erhvervsforum, udpeget af Dansk Industri
 • Medlem af Landskabsprisens jury, udpeget af Danske Ark
 • Medlem af DL’s Retsudvalg

UDDANNELSE