Institutioner

I offentlige anlæg er der ofte mange interesser, der skal tilgodeses. Der er mange brugergrupper og ønsker om aktiviteter, og de skal alle have plads til at fungere uden at være i konflikt med hinanden.

Uanset hvilket anlæg vi arbejder med, er en del af opgaven at samarbejde med og få hørt alle sagens parter omkring ønsker, behov og særlige hensyn. Derefter kan projektet målrettes, så det tager hensyn til de enkelte krav, både fra brugere, evt. personale og stedets vedligeholdelsesarbejdere.

Vi arbejder med fleksible rum og elementer som skaber grobund for en varieret brug af stedet på forskellige årstider og til mere eller mindre formelle arrangementer. Da projekterne har ofte en stor skala, spiller forholdet til den landskabelige kontekst ligeledes en vigtig rolle.

Tegnestuen udfører projektering og planlægning i forbindelse med renovering eller nyanlæg af alle typer udearealer og anlæg. 

Vi udarbejder desuden lege-, sanse- og motionsområder til forskellige institutioner f.eks. vuggestuer, børnehaver, skoler fritidshjem, døgninstitutioner og plejehjem.