Byrum

Når vi arbejder med byrum, lægger vi vægt på at levere et professionelt arbejde af høj kvalitet og med udgangspunkt i den aktuelle opgaves muligheder og kundens behov.

Vi lader gerne enkeltheden råde og tager udgangspunkt i stedets kvaliteter og opgavens forudsætninger som afsæt for det kreative arbejde.

Det er ofte i dette spændingsfelt, at et spændende design opstår. Tegnestuen beskæftiger sig med landskabsanalyser samt struktur- og bebyggelsesplaner for byudvikling.

Vi har erfaring med deltagelse i og organisering i demokratiske brugerprocesser.