Erhverv

Området omkring en virksomhed tegner, ligesom et visitkort, et firmas profil. Derfor er det ikke lige meget, hvor vi placerer vores firmadomicil, eller hvordan vi forvalter arealerne omkring det.

Det funktionelle omkring vejvisning og parkering skal være logisk og overskueligt, og samtidig skal stedet fungere rent æstetisk, ved at de grønne rammer kæder bygningsanlæg, erhverv og landskab sammen.

I udformning af udearealer til firmadomiciler lægger vi stor vægt på det indtryk stedet skal give de besøgende. Der skal fortælles en historie, skabes en identitet. Og frem for alt arbejder vi med at skabe indbydende, klare rammer, der også tilgodeser den praktiske hverdag omkring stedet.

På tegnestuen arbejder vi med opgaver fra detaljeret planlægning af parkeringsmuligheder og adgangsforhold ved enkelte virksomheder til planlægning af overordnet grøn struktur i større erhvervsområder.