Helhedsplaner

Tegnestuen beskæftiger sig med landskabsanalyser samt struktur- og bebyggelsesplaner for byudvikling og boligområder. Med fokus på landskabsanalyse, idéudvikling og klare koncepter for de fysiske rammer søges balancepunktet mellem respekten for historien, nutidens krav og ønsker til fremtiden. Herved opnås størst mulig sikkerhed for at finde ind til det enkelte anlægs autenticitet, dets ånd og fortælling koblet med vilje til nytænkning.