KERNEFORTÆLLING

Hos Anne Stausholm Landskab er vores drivkraft at skabe en fusion mellem mennesker og natur.

Vores formål er, at levere fagligt stærke funktionelle æstetiske (arkitektoniske) landskaber i by og land i et sympatisk samarbejde.

Vi bidrager til et samfund og en kultur, ved at prioritere de kvaliteter, der ligger i æstetisk smukke løsninger og med plantematerialet som et vigtigt bærende element. Vores værdisæt er den klassiske arkitekturs funktionalitet, holdbarhed og skønhed.

Vi har valgt et skarpt fokus på bæredygtighed og forholder os aktivt og synligt til FN’s 17 Verdensmål i vores arbejde og i konkrete projekter. Det gør vi, fordi vi mener, at vi har et ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling inden for vores fagområde – og fordi vi kan se en stor værdi i det for vores kunder og samarbejds-partnere.

Bæredygtige løsninger er fremtiden. Vi inspirerer, visualiserer og konkretiserer, hvordan bæredygtige løsninger naturligt kan integreres i landskabsarkitekturen og bliver åbenlyse valg.

Vi vil udvikle os i takt med den generelle udvikling og løbende optimere på tegnestuens arbejde og processer for bæredygtig udvikling.

Vi skaber værdi med vores projekter. Vi arbejder bevidst med at synliggøre den værdiskabelse, hvad enten den er bæredygtig, oplevelsesmæssig, økonomisk eller omhandler ressource styring.

Hos Anne Stausholm Landskab har vi hver vores funktion og kompetencer. Tilsammen står vi stærkest. Vi arbejder ud fra en stor rummelighed til den enkeltes holdninger og med en flad organisationsstruktur. Vi har tillid til hinanden og bidrager til optimering af processer. Vi accepterer hinandens forskelligheder og ser det som en styrke i forhold til det samlede resultat. Hvad der sendes ud af huset, bærer vores kvalitet og faglighed.

Vores ambition er en stadig udvikling af tegnestuen og vores kompetencer. Helt aktuelt bidrager vi til DGNB certificerede projekter og har stor fokus på klimatilpasning og biodiversitet.

Vi tror på

At verden skal bygge på en forståelse af, at klodens ressourcer er begrænsede. Derfor vil vi bidrage til en positiv og bæredygtig udvikling inden for vores fagområde

At vi som landskabsarkitekter er med til at designe og retningsbestemme, hvordan vi som mennesker indretter og bevæger os fysisk i verden

At når vi skaber æstetiske og funktionelle uderum, har vi et ansvar over for både mennesker og dyr om at gøre det med omtanke for fremtiden, naturen og jordens ressourcer

At landskabsarkitektur er dynamisk design, der udvikler og ændrer sig over tid. Som faggruppe er vi dygtige til at tænke og planlægge langsigtet, og vi har allerede stor ekspertise i at udtænke grønne strategier og fremtidssikrede løsninger af høj kvalitet.

Vi er særlig stolte af

At vores anlæg er kendetegnet ved at være smukke, enkle og funktionelle

At indarbejde et universelt design i vores projekter, der giver mange mulighed for en oplevelse og adgang

At skabe holdbare løsninger, der er samfundsøkonomiske rentable og skaber et godt afsæt for beplantning

At vores projekter med bæredygtige løsninger som fx LAR er visionære og skaber oplevelser

At den værdi, som vi skaber for vores kunder, er af æstetisk, økonomisk og naturmæssig værdi

At det er et fælles kendetegn for vores projekter, at det er synligt og ikke ville være sket uden vores medvirken

Kontakt os

Send os en mail med eventuelle spørgsmål og dine kontaktdata, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.