Bolig

Tegnestuen udfører projektering og planlægning i forbindelse med renovering eller nyanlæg af grønne områder, opholds- og parkeringsarealer i alle typer boligområder. Vi lægger vægt på en god kommunikation med stedets brugere i alle faser af projektet og organiserer og deltager gerne i oplysnings- og beslutningsmøder med beboere og brugergrupper, i opstartsfasen og undervejs i sagen. Det medvirker til en større ejerskabsfølelse, og en optimal brug af friarealet.

Robuste rammer samt varierende grader af halvprivate og offentlige rum, kendetegner tegnestuens projekter til friarealer. Funktionelle og sikre adgangsforhold, for alle typer af trafikanter er essentielt. Projekteringen skal desuden sikre fremtidig frodighed og grønne rum, som beboerne har lyst til at opholde og bevæge sig i, børn såvel som voksne. Driftshensyn er ligeledes en vigtig prioritet, både af hensyn til økonomi og for at sikre et vellykket resultat.

Vi har erfaring med planlægning ved større renoveringsprojekter, samt med deltagelse og organisering i demokratiske beboerprocesser.