Parker og haver

Når ønsket er et unikt parkanlæg eller have, hvor der er kræset for detaljen, udfører tegnestuen projektering og planlægning af alle størrelser af haver. Gennem valg af karakteristiske planter og eksklusive materialer, der harmonerer med det omkringliggende landskab og bebyggelse, skaber vi poetiske stemninger.

Historien er en vigtig parameter for arbejdet med parkanlæg. De mange lag i stedets historie skal analyseres for derigennem at afdække hvilken historie og hvilke lag, der skal være de fremtrædende og bærende i en ny tids historie. Med fokus på landskabsanalyse, idéudvikling og klare koncepter for de fysiske rammer søges balancepunktet mellem respekten for historien, nutidens krav og ønsker til fremtiden. Herved opnås størst mulig sikkerhed for at finde ind til det enkelte anlægs autenticitet, dets ånd og fortælling koblet med vilje til nytænkning. I al beskedenhed mener vi at kunne bidrage med vores viden i et samarbejde med stedets aktører for derigennem at skabe et nyt afsæt for en drift, der bidrager positivt til stedets udvikling og økonomien.

Vi udfører både projekterings- og planlægningsopgaver, f.eks. helhedsplaner over den grønne struktur samt nyanlæg, restaurering eller renovering af park- og haveanlæg.