Blomst og sommerfugl, foto

Kernefortælling

Hos Anne Stausholm Landskab er vores drivkraft at levere relevante løsninger i det byggede udemiljø.

Anne Stausholm Landskab blev etableret i 2006 af landskabsarkitekt MDL og indehaver Anne Fischer Stausholm.

Vi arbejder ud fra mere end 15 års erfaring med at skabe grønne, trygge og smukke uderum til det levede liv. Med plantematerialet som et vigtigt bærende element synliggør vi naturens potentiale i alle dens facetter i mødet med mennesker.

Vi har valgt et skarpt fokus på bæredygtighed og forholder os aktivt og synligt til FN’s 17 Verdensmål i vores arbejde og i konkrete projekter. Det gør vi, fordi vi mener, at vi har et ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling inden for vores fagområde – og fordi vi kan se en stor værdi i det for vores kunder og samarbejdspartnere.

Bæredygtige løsninger er fremtiden. Vi inspirerer, visualiserer og konkretiserer, hvordan bæredygtige løsninger naturligt kan integreres i landskabsarkitekturen og bliver åbenlyse valg. Vi vil udvikle os i takt med den generelle udvikling og løbende optimere på tegnestuens arbejde og processer for bæredygtig udvikling

 

Vi tror på

At verden skal bygges på en forståelse af, at klodens ressourcer er begrænsede. Når vi skaber æstetiske og funktionelle uderum, har vi et ansvar over for både mennesker og dyr for at gøre det med omtanke og hensyn til naturen og fremtiden.

Hos Anne Stausholm Landskab bidrager vi til en positiv og bæredygtig udvikling inden for vores fagområde. Tegnestuen forholder sig derfor aktivt og synligt til FN’s 17 verdensmål. 

Som landskabsarkitekter er vi med til at designe og retningsbestemme, hvordan vi som mennesker indretter og bevæger os fysisk i verden. Landskabsarkitektur er dynamisk design, der udvikler og ændrer sig over tid. Som faggruppe er vi dygtige til at tænke og planlægge langsigtet, og vi har stor ekspertise i at udtænke grønne strategier og fremtidssikrede løsninger af høj kvalitet.

Vi inspirerer, visualiserer og konkretiserer, hvordan bæredygtige løsninger naturligt kan integreres i landskabsarkitekturen og blive åbenlyse valg.

Vi er særlig stolte af

At vores anlæg er kendetegnet ved at være smukke, enkle og funktionelle

At indarbejde et universelt design i vores projekter, der giver mange mulighed for en oplevelse og adgang

At skabe holdbare løsninger, der er samfundsøkonomiske rentable og skaber et godt afsæt for beplantning

At vores projekter med bæredygtige løsninger som f.eks. LAR er visionære og skaber oplevelser

At den værdi, som vi skaber for vores kunder, er af æstetisk, økonomisk og naturmæssig værdi

At alt hvad der sendes ud af huset, bærer vores kvalitet og faglighed