Åhusene på Frederiksberg

BYGHERRE AB Åhusene
ADRESSE Frederiksberg
AREAL 210 m2
ANLÆGSSUM 1.120.000 kr.
ANLAGT 2010 

GÅRDANLÆG IDÉ

Renovering af gårdmiljø med ønske om at skabe lys, luft og flere opholdsmuligheder.

Denne relativt lille gård blev ved hjælp af en totalrenovering tilført et helt nyt udtryk, hvor der trods den beskedne plads opnåedes stor variation og mulighed for flere opholdsrum, hvor sidstnævnte var et stort ønske. Et grønt tag over en tidligere garage – nu fællesrum er medvirkende til, at gården fra de enkelte lejligheder opleves lys og imødekommende.

OPHOLD

Alt inventar blev udskiftet og cykel- og renovationsområder, der før dominerede gården, blev afskærmet og knyttet til indgangspartiet. Denne opdeling har været med til at sikre, at gården umiddelbart virker meget større og har mere indhold end de få m² lægger op til.

GRØNNE TAGE

Grønne tage modvirker den såkaldte “varme-ø-effekt” (overophedning af byerne). Samtidig forsinker de grønne tage regnvandets løb til kloaken, og hjælper således med til at beskytte vores kloakker mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud.

Foto af belægning