AMMERSHØJ PLEJEBOLIGER

BYGHERRE Lejre Kommune
ARKITEKT Rum Arkitekter
TOTALENTREPRENØR H. Nielsen & Søn A/S
AREAL 3.500 m2
ANLÆGSSUM 38 mio. kr. 

UDFØRT 2022

Demensvenlige plejeboliger, hvor målgruppens særlige behov er indarbejdet i designet, med fokus på at skabe et varieret, oplevelsesrigt og dynamisk landskab, hvor det føles trygt at opholde og bevæge sig gennem de enkelte haverum. Der er lagt vægt på en oplevelse af landskabet også indefra bygningen, så glæden ved årstidernes skiften og udvikling i beplantning trækkes med ind i bygningen som en ekstra dimension. Der er lagt vægt på, at uderummet både rummer en privatsfære, der tilgodeser brugernes behov og samtidig fungerer godt i et fællesskab. De enkelte haveafsnit, der knytter sig til de bygningsmæssige opdelinger fungerer selvstændigt og indgår samtidig i den samlede plan for uderummene og gør det muligt at bevæge sig gennem haven/haverne med forskellige oplevelser. Aktivitets- og opholdsområder giver mulighed for en mere aktiv inddragelse af landskabet. Der er indarbejdet LAR-løsninger, der udover en klimasikring også giver en landskabelig dimension som synligt vandspejl, regnbede. Forhøjninger understreger sammen med regnbede den landskabelige variation.