Hedebostien

BYGHERRE Roskilde, Greve og Solrød Kommune
AREAL 23 KM
UDFØRELSE 2015
ANLÆGSSUM 6,5 mio. kr.

En rekreativ sti der forbinder tre kommuner

Tegnestuen har i samarbejde med Roskilde, Greve og Solrød Kommuner videreudviklet den eksisterende Hedebosti og tilført en række nye spændende tiltag. Den nye Hedebosti sammenbinder en række eksisterende tilbud og ved at tilføre nedslag langs med ruten opstår en masse nye og spændende friluftstilbud.

Det samlede forløb er på 23 km. Ruten udspringer ved Roskilde Havn og strækker sig helt til kysten syd for Karlstrup Mose. Visionen for Hedebostien, er at kunne give bedre adgang til en række større, rekreative naturområder og værdifulde landskaber, samt at skabe nye, vigtige sammenhænge, forbindelser og oplevelsesmuligheder.

Hedebostien bringer de besøgende forbi Roskildes vikingeskibe og videre til Hedeland – og herefter gennem den nye Tune Skov, forbi Karlstrup Kalkgrav og ned til Trylleskoven ved Solrød Strand. Ud over at give gående, motionister, cyklister og ridende store naturoplevelser, formidler stien de kulturhistoriske spor, den krydser.