Hvalsø Børnehus

BYGHERRE Lejre Kommune
ARKITEKT Lone Backs Arkitekter, Friis & Moltke Arkitekter
INGENIØR Viggo Madsen A/S, JL Engineering
ENTREPRENØR JJ Tømrer & Snedker A/S
ANLÆGSSUM 35 mio. kr. 

STATUS Under udførelse

Tegnestuen har vundet opgaven om et nyt børnehus i Hvalsø i Lejre Kommune med fantastisk natur i nærområdet som Bidstrup Skovene og Skjoldungernes Land. Udover at have natur tæt ind i dagligdagen har institutionen leg, kreativitet og læring som grundværdier. 

et landskab af leg

Vores ambition for Hvalsø Børnehus er en institution i tæt nærhed med det naturudtryk, der identificerer Hvalsø og med en kreativitet i leg og oplevelse, som knytter sig til de kulturbærende og identitetsskabende bånd, der både i stor og lille skala kendetegner Hvalsø, som f.eks. bofællesskaberne, savværket, grusgraven, Lerbjergtårnet og Tadre Mølle.

Konceptuelt trækkes naturen ind i børnehuset og nærheden til Storskoven har været inspiration til at placere bygningskroppen, der har en landsbyagtig karakter i en landskabelig kontekst, hvor skoven mod øst og vest trækker sig ind fra Storskoven og omkranser institutionen for mod kernen og hjerterummet at opløses i et lysåbent terræn, hvor landsbykarakteren udfolder sig i lighed med de omkringliggende bofællesskabers fællesskabsorienterede aktiviteter og udeliv. Her etableres dyrkningshaver, der kan være med hønsehold og bistader. Fuglebakken kan bestiges og måske man kan se til naboen – Gyldenløves Høj eller Lerbjergtårnet. Ankomsten fra parkeringspladsen udmunder i en fin torvdannelse med en cirkelbænk hvor der er plads til et hvil og en snak med en anden forældre, denne er en hilsen til cirkelbænkene i byen, som er blevet et vartegn for Hvalsø. Skoven og lysningen er de to stærke karaktergivende rumdannende elementer, der er hovedgrebet for den landskabelige tilgang og design af udearealerne. Lysningen understøtter og forstærker institutionens landskab i en meget anvendelig form og skaber tilgængelighed for udelivets mange kreative elementer. De mange elementer rummer samtidig utallige udfoldelsesmuligheder for, at de kan udvikles
som processer og understøtte områdets kommende natur og biodiversitet.

hvalsø diagram