klampenborg privathave

Bygherre Privat
Areal 1.700 m2
Udførelse 2012
Anlægssum 2,25 mio. kr.

Mod Strandvejen etableres en tæt plantning af rododendron mod nord, således at der skabes symmetri i haven og et godt samspil med den eksisterende rododendron plantning mod syd. I det nye rododendron bed etableres plads til en stor bænk, der vender mod syd og hvorfra parterre og huset kan opleves.

Der foreslås et parterre foran trappen udlagt i granit. I midten anlægges et cirkulært bassin med springvand. Bassinet omkranses af bånd af lavendler. Bedene i parterret foreslås afgrænset af cortenstål så buerne står helt skarpe. I bedene plantes fortrinsvis roser og stauder: prydløg, akeleje, digitalis, martagonliljer, iris, der som ønsket har høje blomsterstande. Bunden etableres af mere bunddækkende stauder og suppleres med græsser og stedsegrønne planter for at skabe et smukt vinterbillede.

Græsplænen omkranser parterret og skaber en smuk ramme. Trappen op til huset holdes i hvid som soklen og trinene udskiftes. Der foreslås en lav plantning med to større buske til at flankere hver side af trappen evt. kunne buskene erstattes af to opsatser med skiftende planter alt efter årstid.

Haveanlægget nordvest for huset foreslås anlagt som en uformel terræntrappe af uregelmæssige marmorbånd, der danner en skulpturel virkning. Fladen foreslås grus eller en fast belægning.

Terrænspringet er fastsat som fiktive koter på basis af en visuel vurdering. Hele trappeforløbet omslutter opholdsplads og flagstangsplads, der virker som naturlige udsparinger i trappeforløbet. Der er opsat bænk på opholdspladsen og to små plinte på flagstangspladsen. Beplantningen omslutter belægningen og varieres med en tæt buskplantning mod skel og en fortrinsvis skovagtig plantning under bøgetræerne af hosta, storkonval, lungeurt og bregner. Beplantningen ind mod huset er lav, så bygningens smukke detaljer træder frem.