klampenborg privathave

BYGHERRE Privat
ADRESSE Klampenborg
AREAL 1700 m2
ANLÆGSSUM 2,25 mio. kr.
ANLAGT 2012

have med parterre, pergola og trappe af granit

Et parterre foran trappen er udlagt i granit samt et cirkulært bassin med springvand i midten. Bassinet omkranses af bånd af lavendler. Bedene i parterret afgrænses af cortenstål så buerne står helt skarpe. I bedene plantes fortrinsvis roser og stauder: prydløg, akeleje, digitalis, martagonliljer og iris der som ønsket har høje blomsterstande. Bunden etableres af mere bunddækkende stauder og suppleres med græsser og stedsegrønne planter for at skabe et smukt vinterbillede. Græsplænen omkranser parterret og skaber en smuk ramme. 

Haveanlægget nordvest for huset foreslås anlagt som en uformel terræntrappe af uregelmæssige marmorbånd, der danner en skulpturel virkning. Fladen foreslås grus eller en fast belægning. Der foreslås en lav plantning med to større buske til at flankere på hver side af trappen, buskene erstattes af to opsatser med skiftende planter alt efter årstid.

Hele trappeforløbet omslutter opholdsplads og flagstangsplads, der virker som naturlige udsparinger i trappeforløbet. Der er opsat bænk på opholdspladsen og to små plinte på flagstangspladsen. Beplantningen omslutter belægningen og varieres med en tæt buskplantning mod skel og en fortrinsvis skovagtig plantning under bøgetræerne af hosta, storkonval, lungeurt og bregner. Beplantningen ind mod huset er lav, så bygningens smukke detaljer træder frem.

Klampenborg parterre
Klampenborg bed
Klampenborg klatrerose
Klampenborg detalje bed
Klampenborg parterre