nyt Børnehus i holbæk by

BYGHERRE Holbæk Kommune
ARKITEKT Lone Backs Arkitekter, Friis & Moltke Arkitekter
INGENIØR Viggo Madsen A/S, JL Engineering
ENTREPRENØR JJ Tømrer & Snedker A/S
ANLÆGSSUM 51,5 mio. kr. 

Tegnestuen har deltaget i prækvalifikation om et nyt børnehus i Holbæk by i samarbejde med et godt team. 

sjovt og trygt sted at være barn

Vores ambition for et Nyt børnehus i Holbæk by var at skabe institution i tæt nærhed med det by- og naturudtryk, der identificerer Holbæk by og med en kreativitet i leg og oplevelse, som knytter sig til de kulturbærende og identitetsskabende bånd, der både i stor og lille skala kendetegner byen, såsom værftet, Munkholmbroen og Orøfærgen. Den genkendelighed, der ligger til oplevelser og begreber, som børnene møder i andre sammenhænge i deres hverdag, har vi ladet være en bærende faktor i udearealerne. Det maritime og byens haver er afsættet for institutionens overordnede strategi for udearealerne. Det martime fanger bygningens skala og formidler den ned i niveau, hvor byhavens nærhed og mindre skala danner den ydre grænse for institutionen. Udearealernes formidling af bygningssættet til inviterende øjenhøjde for den omkringliggende bebyggelse udføres med en levende og dynamisk beplantning. En institution, der har vision om, at det nye børnehus i Holbæk by skal være et sjovt og trygt sted at være barn. At institutionen skal være grobund for læring og trivsel og med mulighed for at få fyldt rygsækken op med gode oplevelser og kompetencer, som bidrager til børnenes udvikling, hvor også fordybelse, bevægelse og fællesskab er bærende og hvor naturen trækkes ind i det bygningsnære. Som fjordens store lysåbne landskab samles de motoriske udfordringer og fællesskaberne i områdets midte. Bundet sammen af broer, der smyger sig om fjordbredder, sandbanker og holme og hvor de enkelte legeelementer leder tanken på oppe og nede, som husets etager og første salens motoriske læringsmiljø.

Byhavekarakteren er et magisk eventyrunivers, hvor en selvtrådt sti mellem lave flerstammede træer og buske, der syner af en stor skov, når den ses i børnehøjde åbenbarer sine overraskelser. Her kan leges uforstyrret eller der kan være fælles skovtur. Her ændres karakteren med årets skiften og mindre bakkeformationer af den indbyggede jord vil være med til at understrege eventyruniverset. Undervejs på turen opstår eventyret på magisk vis, når fuglehuse i klynger dukker op i en lysning. Eller store paddehatte bliver et farligt område. Måske insekthotellerne giver stop på turen i længere tid, når der er meget i småtingsafdelingen, der skal undersøges eller iagttages. Eller sommerfuglene vajer i vindens vandren, der netop den regnfulde dag er fyldt. Overalt vil det uklippede græs supplere det naturbårne tema.   

 

 ”Udearealerne vurderes at have en fin arkitektonisk kvalitet og generelt at være udformet holdbart, brugbart og smukt samt underbygger de funktionelle dele af projektet.” – dommerkommentar fra afgørelsen

Visualisering af Friis & Moltke