Tuse Børnehus, Holbæk

BYGHERRE Holbæk Kommune
ARKITEKT Edvars Arkitekter, Schou & Birkendorf Arkitekter
INGENIØR Danakon A/S
ENTREPRENØR JJ Tømrer & Snedker A/S
ANLÆGSSUM 8 mio. kr. 

STATUS Hovedprojekt afleveret  

Tegnestuen tegner udearealer til et nyt børnehus i Tuse ved Holbæk. Udearealet er omkring 19.000 m² hvoraf børnehuset har et samlet areal på 2.400 m². Heraf skal en del af den eksisterende bygning renoveres og dertil kobles på det nye byggeri. Huset forventes at stå færdig i 2023. 

Hovedgreb

Forslaget tager afsæt i et fokus på bevaring af de eksisterende kvaliteter i området som randbeplantning og bakkeformationer. Dette giver i kombination med et nyt hævet terræn området en rumlighed fra starten samtidig med at vi påvirker biodiversitet og mikromiljøet der findes i eksisterende jord og beplantning mindst muligt. Arealet bindes sammen af et eksisterende og nyt stisystem, der skaber en kobling til en skaterbane og pendlerparkeringen. Eksisterende velbevarede legeredskaber genanvendes i nye sammenhænge og i en sammenkobling med aktiviteter hvilket skaber tryghed og genkendelighed på legepladsen for børn og voksne i overgangen fra gammelt til nyt. Legepladsen består af et småbørnslegeområde for vuggestuen og et legeområde for de større børnehavebørn. Målet er, at legepladsens elementer skal motivere og inspirere til udfoldelse, fantasi og sansemotorisk leg.

Der arbejdes med lokal afledning af regnvand fra tage og belægninger hvor regnvandet forsinkes og nedsives. Samtidig anvendes regnvandet rekreativt som legeelement og som et visuelt stimulerende element i området. Vandet er også et vigtigt element i forhold til at øge biodiversiteten i området. Området rummer allerede et fint potentiale med et kuperet terræn og en naturligt voksende fauna. Det styrkes og der arbejdes bevidst med at skabe en øget biodiversitet i området, der også kan indgå som en del af det pædagogiske arbejde. De udendørs arealer er vægtet med et fokus på idræt og bevægelse. På en stimulering af sanser og motorik. Der er samtidig lagt vægt på at stimulere børnene med forskellige sværhedsgrader i terræn og legeelementer, så arealet virker inkluderende og appellerer til det enkelte barn. Der er lagt op til en stor variation i beplantningen og dertilhørende habitater/biotoper lige fra ”urørt” skov og krat til højt græs/blomsterenge og tørkebede.