UDVIKLINGSPLAN

Tegnestuen har fået til opgave at lave en udviklingsplan for Borup Præstegårdshave. Havens areal er ca. 10.000 m2.

I forbindelse med det meget kraftige snevejr i november 2015 skete der større skader på præstegårdshavens træer. De ødelagte træer m.m. er nu fældet og bortskaffet, og derfor er der brug for en ny helhedsplan for parken.

Den fremtidige plan skal bevare det enkle parklignende udtryk, men samtidig bibringe fornyelse, så der nu og på sigt er en successiv erstatning for de gamle træer og andre vækster.