FN’s VERDENSMÅL

vores arbejde med fn’s verdensmål

Bæredygtige løsninger er fremtiden. Derfor har vi hos Anne Stausholm Landskabsarkitekter valgt at synliggøre vores arbejde med FN’s verdensmål, og beskrive hvordan og i hvilken grad vi har fokus på de enkelte verdensmål. Vi har en vision og målsætning om hele tiden at forbedre vores indsats på de forskellige områder og i øvrigt at berøre endnu flere verdensmål i fremtiden.

For at skabe et overblik over vores samlede profil, samt over vores projekter enkeltvis, har tegnestuen udarbejdet et analyseværktøj ud fra FN’s 17 verdensmål. Ved at bruge analyseværktøjet forpligtiger vi os over for både os selv, vores kunder og kloden til at bidrage til en bedre og mere bæredygtig fremtid.

Vi har i første omgang valgt at fokusere på de verdensmål, vi mener at kunne bidrage mest til på baggrund af vores fagområde. Valget af indsatsområder er sket ud fra en grundig analyse af tegnestuens profil og projekter og omfatter følgende:

 • 3 Sundhed og trivsel
 • 4 Kvalitetsuddannelse
 • 6 Rent vand og sanitet
 • 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • 12 Ansvarligt forbrug og produktion
 • 13 Klimaindsats
 • 15 Livet på land

Indsatsområderne er fremhævet i tegnestuens profil-hjul, hvor farvemæthed og antal af barre angiver niveauet af vores generelle fokus. Det er vigtigt at huske, at verdensmålene er fortolket, så de passer til den landskabsarkitektoniske praksis. 

Vi vil udvikle os i takt med den generelle udvikling og løbende optimere på tegnestuens arbejde og processer for bæredygtig udvikling. Vores mål fremadrettet er at øge fokus ved at inddrage følgende verdensmål:

 •  7   Bæredygtig energi
 •  8   Anstændige jobs og økonomisk vækst
 •  9   Industri, innovation og infrastruktur
 •  14 Livet i havet
 •  17 Partnerskaber for handling

Er I interesseret i at høre mere om vores arbejde med Verdensmålene, tager Marie gerne en snak med jer. Marie er uddannet landskabsarkitekt MDL med stor erfaring inden for udarbejdelse af grønne strategier og inddragelse af FN’s verdensmål i en landskabsarkitektonisk kontekst.

Kontakt Marie direkte på telefon 54 55 02 73, eller mail mns@annestausholm.dk

FN ikoner

fokus på udvalgte projekter

I eksemplet  herunder beskriver vi, hvordan vi har arbejdet med udvalgte delmål i planlægningen af et projekt. 

Se også vores fortolkning af verdensmålene her.

FN lindegården

Hvad er FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling?

FN’s verdensmål blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sikre en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og den planet vi bor på. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater. Læs mere om FN’s Verdensmål

Kontakt os

Send os en mail med eventuelle spørgsmål og dine kontaktdata, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.