Marie bach Svendsen

Landskabsarkitekt, mdl

Tlf 46 40 27 29 / mob +45 54 55 02 73 

email: mns@annestausholm.dk

Som landskabsarkitekt og byplanlægger er Marie kompetent og visionær i sin tilgang til arbejdsopgaver. Med en stor interesse og fokus på at arbejde for en bedre og mere bæredygtig fremtid, bringes viden om FN’s Verdensmål og særligt biodiversitet i spil i opgaveløsningerne. Marie har været tovholder på tegnestuens bæredygtige strategi og udvikling, og vil fortsat have fokus på Verdensmålene i nye projekter og arbejder på tegnestuen.

Maries faglige spidskompetencer:

  • FN’s Verdensmål i landskabsarkitektonisk kontekst
  • Biodiversitet – herunder design, anlæg og drift af levesteder og fødekilder
  • Veteran træer – og herunder drift og design af træet og omkring
  • Udarbejdelse af grønne strategier
  • Helhedsplaner og projektering i alle skala
  • Research og analyse
  • Planteprincipper

Marie er en glad og social kollega, der går til opgaverne med nysgerrighed og engagement. Hun varetager tegnestuens SoMe platforme, og har højnet smagsoplevelsen af kaffen på kontoret væsentligt.