Kasperskolen

BYGHERRE Ballerup Kommune
ARKITEKT Juul & Hansen Arkitekter
TOTALENTREPRISE Ole Jepsen A/S, fagentreprise F. J. Poulsen, legepladsentreprise PlanLeg
AREAL 12.500 m2
ANLÆGSSUM 6 mio. kr.
UDFØRELSE 2019

Anne Stausholm Landskab har i samarbejde med Ballerup Kommune udarbejdet et forslag til udearealerne omkring Kasperskolen, som er en specialskole for børn med ADHD og autisme. I forbindelse med flytning til nye lokaler har det været nødvendigt at udarbejde et projekt for de nye rammer. Leg og læring skal virke stimulerende, men udearealerne danner samtidig rum og skaber tryghed for den enkelte elev/klasse. Der er lagt fokus på det visuelle udtryk i materiale- og farvevalg samt sanseindtryk.

Legepladsen til indskolingen er lavet i samarbejde med PlanLeg.

Der er udarbejdet en samlet helhedsplan der integrerer funktionerne i i skolen udearealer med aktiviteterne i Skovlunde Bypark. Helhedsplanen er sket i samarbejde med skolens ledelse.

Anlægsfasen er stadig i gang, men tegnestuen har også tegnet forslag til atriumgården samt kantine- og biblioteksgården, som ligger syd for bygningen, mellem skolen og multibanen.

En del af belægningen er bevaret og indarbejdet, og der er suppleret med trædæk og siddepladser samt nye bede. Arbejdet har også omfattet udformning af en skolegård til Kasperskolens indskoling og stimulerer leg og læring ud fra skolens overordnede principper.

Kasperskolen, atriumgården