Ballerup, Baldersbo Afd. 10

BYGHERRE Boligselskabet Baldersbo
AREAL 60.000 m2
ANLÆGSSUM 23 mio. kr. 

ANLAGT 2009-2010  

OPHOLDSAREALER

I en totalrenovering af de fælles friarealer til boligforeningen er der arbejdet med at skabe ankomstarealer til de enkelte opgange, der giver mulighed for ophold og variation. De store fælleder er indrettet til multifunktioner i form af leg, ophold og motion i en kombination med en rumdannende beplantning.

Boligområdets yderområder har en mere urban og pladsagtig udformning. Der er arbejdet med et meget varieret og robust plantevalg. Beplantningssammensætning og udtrykket har dannet udgangspunkt som det gode eksempel for opgaver og kurser på Københavns Universitet.

DRIFT OG PLEJE

Driftshensyn har været en vigtig prioritet, både af hensyn til økonomi og for at sikre et vellykket resultat. Derfor har der i projekteringen været lagt vægt på at skabe robuste rammer til aktiviteter, leg, og ophold, samt varierende grader af halvprivate og offentlige rum. Med de nyanlagte arealer har området fået et gevaldigt løft og fremtræder både mere funktionelt og betydeligt forskønnet. Mulighederne for de enkelte brugergrupper er tilgodeset. Den fremtidige pleje og vedligeholdelse skal være med til at udvikle og fastholde de gode intentioner