Dragør Kirkegård

BYGHERRE Dragør Sogns Menighedsråd
AREAL 20.000 m2
ANLÆGSSUM 

eksisterende forhold

Kirkegården fremstår i dag grøn og frodig, men rummer reminiscenser af tidligere brug, og der er behov for en strukturering i forhold til fremtidig planlægning og brug af kirkegården.

Udviklingsplanen redegør for de enkelte begravelsesafsnit, lapidarium, pladser, stiforløb, beplantningstyper, inventar samt område for materiale plads mv.

hovedgreb

Kirken placeres i sit eget rum så den får den opmærksomhed, den fortjener. Det traditionelle anlæg og plænen strammes op, lysnes og tilføres blomstring og årstidsvariation. Der lukkes visuelt mod øst og vest med blomstrende beplantning og der etableres blomsterpladser i alle afsnit.

NYE URNEGRAVE

Skoven styrkes, sikres foryngelse og ibrugtages som gravafsnit og lapidarium og materialeområdet lukkes for publikum, visuelt og fysisk og struktureres så det bliver mere brugervenligt.

Området ved sognegården og graverkontoret omstruktureres for større brugervenlighed. Anlægget i lysningen forenkles og moderniseres og plade i plæne udfases. Alt inventar får nyt og ensartet design.

Foto af Dragør Kirkegård
Foto af Dragør Kirkegård, skovafsnit