fælledskabet hyrdehøj

BYGHERRE Broen Development
ARKITEKT Cornelius & Vöge Arkitekter
AREAL 15.000 m2
UDFØRT 2019

Hyrdehøj er en nyere bydel i den vestlige del af Roskilde med centrum, natur og marker tæt på. Området er kendetegnet ved at have en bypræget landsbysamfundskarakter. Projektet har til formål at færdiggøre Hyrdehøj Bygade og styrke områdets identitet for enden af gaden.

Byhusene i Fælledskabet er bygget op omkring en indre fælled med LAR løsninger og private grønne baghaver. På denne måde skabes der et fælles indre rum i den nye bebyggelse med naturen i centrum for leg og ophold, hvilket understøtter et levende fællesskab blandt beboerne.

Fokus i dette projekt har været en nænsom kotering af landskabet med henblik på at aflede al regnvand lokalt samt at beholde så meget jord som muligt på egen grund. Tværgående stisystemer forbinder rækkehusene mod syd med parkeringsarealet i nord. Regnvand afledes til faskiner og en sø med permanent vandspejl, hvilket bringer stor rekreativ værdi til fælleden mellem husene.

Derudover er der lagt fokus på at skabe et varieret, oplevelsesrigt og dynamisk landskab, hvor det føles trygt at opholde sig og bevæge sig gennem med hjemmehørende urter og blomster.