Baldersbo Afd. 12, Genopretning, Drift og Vedligehold

BYGHERRE Boligselskabet Baldersbo
ADRESSE Hedeparken, Ballerup
AREAL 180.000 m2

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Tegnestuen har i 2016 lavet en Genopretningsplan og en Drifts- og Vedligeholdelsesvejledning for de grønne områder omkring Boligselskabet Baldersbo Afd. 12.

Hensigten med  Drifts- og Vedligeholdelsesvejledningen er at sikre, at friarealerne til stadighed opfylder de intentioner, der er med anlægget. Arealerne vil med udgangspunkt i planen til stadighed fremstå med en funktionalitet og udtryk, der skaber nogle rammer for beboerne, der appellerer til tryghed, beboerfællesskab og respekt for de værdier, som bebyggelsen er funderet på. 

GENOPRETNING

Drifts- og vedligeholdelsesvejledningen tager udgangspunkt i forholdene efter at Genopretningsplanen er gennemført. Vejledningen Har ingen specifik tidshorisont, men ved at følge den vil anlægget have en lang levetid, og behovet for ændringer vil nok mere ske med  udgangspunkt i ønsket om nye tiltag eller forbedringer.

BEPLANTNING

For beplantningen skal planen være med til at udvikle og fastholde de gode intentioner om en sund, robust og vedligeholdelsesvenlig beplantning.

Beplantningen har forskellige funktioner for både afskærmning, leg, ophold og et berigende indhold af området, der er med til at give bebyggelsen et indtryk af frodighed og velplejethed. Beplantningen i de nye anlagte områder skal have rammer til at udvikle sig optimalt, så de med tiden fremstår som et grønt og frodigt modstykke til de store bygninger og færdselsarealer.

D& V planen skal ligeledes sikre, at inventar og belægninger fremtræder i en stand, der opfylder de sikkerhedsmæssige foreskrifter og samtidig holdes i en stand, der er med til at sikre holdbarheden. Inventar og belægninger er med til at tegne indtrykket af bebyggelsen.

ØKONOMI

Planen sigter mod en forholdsvis enkel drift, der kan udføres med et moderat tidsforbrug i forhold til arealets størrelse og den afsatte økonomi.

Ved at anvende D&V som et værktøj i driften af området sigtes der mod at opnå en rentabilitet i driften. Det sker på baggrund i en effektivisering og rationalitet i indsatsen, der skaber en god sammenhæng mellem den afsatte økonomi og den faktiske drift.