Dispositionsforslag, Plads foran kirken

Haslev Kirkegård

BYGHERRE Haslev Sogns Menighedsråd
AREAL 500 m2
ANLÆGSSUM 3.350.000 kr.
ANLAGT endnu ikke anlagt

PLADSEN FORAN KIRKEN

Haslev kirke er bygget I to omgange. Den gamle landsbykirke er udvidet med en tilbygning, der har implementeret den gamle kirke, og den tidligere hovedindgang er derfor blevet en sekundær adgang.

Med det nye forslag til pladsen foran kirken, har det fine rum fået en selvstændig karakter.
Belægningen samler pladsen og kan med tiden udvides, så den omfatter hele arealet omkring kirken.

Grusbånd med løvtræer på tværs af pladsen understreger indgange og forbindelsesled, og danner samtidig ryg for cykelparkeringen.

Enkelte bænke er placeret udvalgte steder. på pladsen, hvor det vil være rart at opholde sig.

Lyset i belægningen understreger gangretningen og leder lejlighedsvis også rustvognen over pladsen.

Muren i pladsens østlige side er nu lukket, og der er kun én indgang til pladsen, hvilket giver pladsen et roligere udtryk.

LAPIDARIUM

På Haslev kirkegård er der i dag 50-70 gamle gravminder placeret rundt omkring på kirkegården. Haslev menighedsråd ønsker i stedet at samle gravminderne på ét sted med en specifik karakter af lapidarium. 

TILGÆNGELIGHED

Området bag kapellet rummer i dag en plæne med anonyme urnegrave. Det er et smukt og fredfyldt hjørne af kirkegården.

Med forslaget afgrænses og forstærkes græsrummet bag kapellet af en hæk og et busket. Disse elementer skaber sammen med kirkemuren en stærk ryg for lapidariet, der vil kunne rumme ca. 100 gamle gravminder.

Kapellet på Haslev kirkegård er en smuk bygning, med en relativ central placering. Der er et ønske om at give kapellet en mere markant fremtoning ved at ændre adgangsvejen fra parkeringspladsen til kapellet. Tilgængelighed med katafalk og adgang for brugere af kapellet er i dag vanskelig og det ønskes ændret.

Forslaget markerer en klar linje fra parkeringspladsen til kapellet. Adgangen består af tre elementer 1. en gang- og kørevenlig belægning af fortrinsvis granitbordursten. 2. en markant og ensartet beplantning af fx søjleavnbøg i et lavt bunddække. 3. diskret belysning i kanten af stien.

Foto af Haslev Kirkegård