rungstedgaard, helhedsplan

BYGHERRE Privat
AREAL 
UDFØRELSE Venter på afgørelse
ANLÆGSSUM  mio. kr.

helhedsplan for hotel- og konferencecenter

Helhedsplanen for Rungstedgaard har til formål at imødekomme behov for parkering, driftsbygninger og personalefaciliteter i forbindelse med hotel- og konference-virksomheden. Den omfatter en zoneinddeling for at adskille driftsopgaver, parkering og rekreative områder til glæde for både virksomhedens naboer og besøgende.

Planen præsenterer en struktureret tilgang til parkering, der opfylder virksomhedens reelle behov og samtidig bevarer områdets rekreative værdier. Ny beplantning af træer på parkeringspladsen skaber et skovlignende udtryk, der harmonerer med den eksisterende fredskov.

Mindre bygninger til drift og personale integreres, mens bevarelsen af natur og park prioriteres. Strategiske buskplantninger skaber visuel afskærmning og integrerer sig naturligt med omgivelserne.

Respektafstand til vigtige elementer som den beskyttede sø, fortidsmindet og bevaringsværdige træer opretholdes, og særlige kig til havet, skoven og bygningen bevares.

Slyngede gangstier beriger oplevelsen for gående og sikrer samtidig en tryg adgangsvej fra parkeringsområdet til hovedbygningen.

Helhedsplanen skaber en harmonisk udvikling, der tager højde for områdets karakter og naturlige elementer, samtidig med at den imødekommer behovene for parkering, trygge adgangsveje, drift og personalefaciliteter.