Herslevgaard

BYGHERRE Privat
ADRESSE Herslev, Roskilde
AREAL 6.000 m2
ANLAGT 2010

GÅRDE OG GODSER

Arbejdet med gårde, herregårde og godser er en helt særlig fornøjelse for os, fordi vi altid møder en helt særegen, rationel handlekraft hos dem, der ejer og drifter gårdene kombineret med en meget bevidst omsorg for at bringe stederne videre til de næste generationer – levende, økonomisk bæredygtige og bevarede. Det giver arbejdet en særlig stemning og en håndfasthed.

HISTORIEN

Historien er en vigtig parameter for arbejdet med herregårde og godser. De mange lag i stedets historie skal analyseres for derigennem at afdække hvilken historie og hvilke lag, der skal være de fremtrædende og bærende i en ny tids historie.

Gårdene er skabt af visionære og fremadstræbende ejere. Det er i denne ånd, at opgaverne skal løses.

Med fokus på landskabsanalyse, idéudvikling og klare koncepter for de fysiske rammer søges balancepunktet mellem respekten for historien, nutidens krav og ønsker til fremtiden.

Herved opnås størst mulig sikkerhed for at finde ind til det enkelte anlægs autencitet, dets ånd og fortælling koblet med vilje til nytænkning. I al beskedenhed mener vi, at kunne bidrage med vores viden i et samarbejde med stedets aktører for derigennem at skabe et nyt afsæt for en drift, der bidrager positivt til stedets udvikling og økonomien.

Vi udfører både projekterings- og planlægningsopgaver, f.eks. helhedsplaner over gårdens grønne struktur samt nyanlæg, restaurering eller renovering af haveanlæg.