Høje Taastrup Kirkegård

BYGHERRE Høje Taastrup Menighedsråd
AREAL  6.600 m2

STATUS Under udførelse

I Høje Taastrup ligger en fin gammel landsbykirke med tilhørende kirkegård og da den ligger på kanten af byen grænser den derfor smukt op til mark og åbne vidder på den ene side og byens velbevarede huse på den anden side. Kirken ligger på det højeste punkt i den gamle by, hvilket skaber et smukt kig over landskabet. Kirkegården er på ca. 6.600 m² hertil kommer materialeplads og parkeringsområder.

Kirken er i den heldige situation, at den ligger i et område, hvor den samlede befolkning forventes at stige. Kirkegårdens antal af gravpladser er derfor ikke umiddelbart et problem, men skal fremadrettet anskues på en anden måde, så kirkegården kan tilbyde forskellige typer af gravstedsformer og dermed fastholde interessen, som den foretrukne begravelsesplads i sognet. Ved at sikre stor variation i gravstedsformer, vil kirkegården stadig være et attraktivt valg for begravelser og bisættelser.

Kirkegården ligger centralt i Høje Taastrup. De grønne omgivelser fungerer derfor som et naturligt mødested for byens beboere. Kirkegårdens opholdsmuligheder og praktiske funktionaliteter skal af den årsag prioriteres og vedligeholdes. Forslaget baner vej for en kirkegård med varierede oplevelser og opholdsmuligheder.

Biodiversitet

Flere af kirkegårdens græsplæner overgår til enten bunddækkebeplantning, buskbeplantning, lave stauder, eller øer med uklippet græs. Græsset kan med
fordel slås i mere begrænset omfang fremover. Der lægges forårsløg for yderligere variation og indhold. Træer placeret i øer med uklippet græs vil tiltrække både fugle og insekter.

Gamle træer er levested for mange dyr og insekter. Derfor passer vi også på biodiversiteten, når vi afsætter plads og skaber ro omkring et værdifuldt træ.