Jungshoved Kirkegård

BYGHERRE Jungshoved Menighedsråd
AREAL 6.000 M2
UDFØRELSE Afventer udførelse 

Tegnestuen har i samarbejde med menighedsrådet udarbejdet et forslag til en udviklingsplan for Jungshoved Kirkegård. I lighed mange andre kirkegårde har Jungshoved Kirkegård store områder med tomme gravsteder og en stigende efterspørgsel på urnegravsteder, ligesom der også er efterspørgsel på nye gravstedsformer med mindre forpligtelser.

Herudover er der en stigende efterspørgsel på begravelser af folk, der ikke er medlem af folkekirken. Kirkegården er så lille, at det ikke giver mening at have særlige afsnit til alle de forskellige trosretninger, men ved at nytænke de eksisterende afsnit så naturen får en mere fremtrædende rolle

Hovedgreb

Adgangsvejen til kirken strammes op og får fast belægning der tilgodeser gangbesværede og synshandicappede. Der etableres ligeledes fast belægning til kapellet. Aksen mellem kirken og slotsbakken trækkes op med to rækker prydkirsebær i en bund af klitroser.

Biodiversitet på kirkegården

Kirkegården inddeles i afsnit med forskellige beplantnings- og plejemæssige udtryk. Herved bliver der mulighed for at tilbyde flere forskellige typer gravsteder og kirkegården bliver mere spændende at besøge.

Der dæmmes op for vestenvinden med en række af lindetræer og der arbejdes på en større biodiversitet bl.a. for at tiltrække sommerfugle og fugle, ligesom der kan opsættes bistader og ynglehuse til fugle i frugtlunden.

Der etableres forskellige opholdspladser (Forpladser, ankomstplads, fotoplads, blomsterplads) og opsættes flere bænke og der etableres et lapidarium syd for kirken hvor jorden er uegnet til begravelser. Herved bliver de gamle spændende gravsten mere synlige.