Jyderup Børnehus

BYGHERRE Holbæk Kommune
ARKITEKT Lone Backs Arkitekter, Friis & Moltke Arkitekter
INGENIØR Viggo Madsen A/S, JL Engineering
ENTREPRENØR JJ Tømrer & Snedker A/S
ANLÆGSSUM 38 mio. kr. 

STATUS Under udførelse

Tegnestuen har vundet opgaven om et nyt børnehus i Jyderup ved Holbæk. I dag er arealet en tom mark med smukke åbne vidder og udsigt ned mod Jyderup by og store skovbryn bagtil. Udearealet til legepladsen er omkring 12.000 m² hvoraf børnehuset har et samlet areal på 1.500 m². Huset forventes at stå færdig i 2024. 

natur, science & bevægelse

Visionen for institutionen er at skabe en naturlegeplads med høj diversitet. At kunne sanse det grønne igennem farver, lyde og dufte samt følge årstidernes ændring ser vi som en meget vigtig del af et godt børne-hverdagsliv. Vi har en ambition om at skabe en institution i et dansk skovudtryk med en legeplads, der har til opgave at understøtte børnenes motoriske-, sanselige og naturdannelse gennem legen. Børnehaven ligger i nærheden af smukke skovbryn, et Natura2000 område, boligom-råder på hver side og åbne vidder mod Jyderup by. Skovudtrykket, de åbne vidder og slette-karakten bringes i spil inde på friarealerne. Der er ønsket et stærkt fokus på natur, der kan fungere ved institutionens start. Det er en god ide, men kan være vanskeligt foreneligt med naturens langsomme udviklingsperspektiv. Derfor har vi indarbejdet en række temaområder, der på koncentreret vis, kan understøtte og udvikle naturbegrebet ud fra et lærings- og oplevelsesperspektiv og ud fra et biologisk hensyn. Der arbejdes med de fire elementer JORD, LUFT, ILD og VAND som er udlagt i hver sit område på legepladsen.

Jyderup Børnehus bygges på en dejlig sydvendt skråning nær Stokkebjerg Skov i et naturskønt område nær Jyderup by og området vil danne en fin ramme for den kommende børneinstitution. Landskabet og legearealet omkring institutionen er udformet som en helhedsplan, hvor rammerne og designet er så stærkt, at det kan fungere selvom alle elementer ikke skulle etableres ad en gang. Der er lagt vægt på, at området også er procesorienteret og alene af den grund vil helhedsplanen ændre udtryk, hvilket ses som en styrke og kvalitet.

Jyderup ildtema
Jyderup vandtema
Jyderup ildtema