nyt børnehus i kildedal

BYGHERRE Ballerup Kommune
ARKITEKT Bjerg Arkitekter
INGENIØR ABC Rådgivende Ingeniører
KUNSTNER Learning Spaces

Tegnestuen har deltaget i prækvalifikation om et nyt børnehus i Ballerup Kommune i samarbejde med et godt team. 

et videnskabeligt og science-præget afsæt

Hovedgrebet for institutionens udearealer tager afsæt i områdets unikke placering i en erhvervsmæssig sciencepræget vækstmotor. Det er udformet som aktive læringsmiljøer, der understøtter børns udvikling og dannelse. I børnehusets udearealer indarbejdes science begrebet som koncentrerede områder med hver deres tematiske karakter. Undersøgende udelaboratorier med fokus på ild, vand, jord og luft flettes og suppleres af områder med fokus på leg og motorik. Rumdannende og varieret beplantning er med til adskille og sammenbinde forskellige funktioner og rum. De mange børnegrupper vil kunne fordeles naturligt i forhold til laboratorier og stedspecifikke områder, ligesom de kan fungere fint i forhold til den frie leg understøttet af oplandets mange muligheder, som en naturlig integreret del af institutions udeliv. Konceptet taler ind i institutionens visioner og værdisæt med fokus på at skabe et trygt, inspirerende og mangfoldigt børneliv. På alle sider af bygningen er naturen nærværende og inviterende hver dag året rundt.