Kildernes Roskilde

TYPE Fondsprojekt
ADRESSE Roskilde
AREAL 700 m2
ANLÆGSSUM 5,5 mio kr.

hovedide

Det er projektets overordnede idé at skabe smukke, enkle og genkendelige byrum omkring de historiske kilder i Roskilde. De 5 byrum fremstår forskellige i både bymæssig kontekst samt historisk og rummeligt udtryk og potentiale. Det er visionen at fortælle om – og formidle en sammenhængende historie omkring kilderne i Roskilde. Derfor er der fokuseret på at skabe byrum i en sammenhængende fortælling med enkeltstående udtryk, der fortolker den specifikke kontekst og inviterer til ophold og refleksion omkring vandet. Der arbejdes med en række byrumselementer i hvert byrum, som skaber genkendelighed og nysgerrighed. Og som kan understøtte hvert byrums særpræg og greb.