Klimatilpasning i Baldersbo Afd. 12

BYGHERRE Boligselskabet Baldersbo
ADRESSE Hedeparken, Ballerup
AREAL 180.000 m2
PROJEKTERET 2015

IMPLEMENTERING AF LAR

Som led i programfasen blev mulighederne for implementering af LAR præsenteret ved et idékatalog. Der blev udarbejdet skitseforsalg for et udsnit af bebyggelsen, for at vise de valgte principper.

I formidling af overgangen mellem facade og går er der anvendt forskellige principper der er med til at øge diversiteten i gårdanlægget.

BAGGRUND

Boligselskabet Baldersbo havde i afdeling 12 et ønske om at nytænke afvikling af regnvand, i forbindelse med en omfattende renovering af kloakledninger og en fornyelse af de grønne friarealer.

HOVEDIDÈ

Løsninger for lokal afledning af regnvand (LAR) tænktes bearbejdet æstetisk som synlige elementer for at tilføre stedet nye oplevelser og funktioner.

LAR i tørvejr. Vådbassiner med permanent vandspejl og evt. sovende springvand.

LAR under kraftigt regnvejr. Første forsinkelse i tørbassin og i regnbed gennem rør under sti. Højt vandspejl i vådbassin.

LAR under normal regnvejr. Render med løbende vand, vand i regnbedene og sovende springvand.

LAR under ekstrem regn. Anden forsinkelse i lavning på græsareal. Højeste vandspejl i vådbassin og i regnbede.