j

Kongskilde Chokoladefabrik, bosted

BYGHERRE Sorø Kommune
AREAL
ANLÆGSSUM 

ET BOSTED FOR UDSATTE BORGERE

Anne Stausholm Landskab har designet udearealerne omkring Kongskilde Chokoladefabrik. Chokoladefabrikken er et dagtilbud til psykisk syge med misbrugsproblemer. Fabrikken fremstiller kvalitetschokolade, og det er borgere i dagtilbud og beboere på Kongskilde Friluftsgård, der arbejder i beskyttet beskæftigelse i fabrikken.

Vi har skabt nogle gode stærke udearealer, der understøtter de indendørs faciliteter i blandt andet chokoladefabrikken og de visioner, som stedet har som bo- og behandlingssted for mennesker med særligt krævende psykiske og sociale problemstillinger. Stedet rummer samtidig mulighed for rekreation for lokalbefolkningen.

FUNKTIONALITET OG AFGRÆNSNING

Udearealerne udfordrer og indeholder fysisk betonede elementer, der også appellerer til stille eftertænksomme ophold og samtaler, samtidig med at de rummer mulighed for at skabe privat sfærer.

I udviklingen af det nye område er der lagt vægt på, at arealet meget entydigt er delt op i forhold til funktion og afgrænsning. Der er en entydig struktur og en tur igennem området kan foretages både i stor og lille skala (man kan passere igennem hvert tema og få oplevelser eller man kan vælge et af temaerne fx bierne og få en oplevelse – uanset valg og skala repræsenterer det en værdi i sig selv). Den funktionsopdelte tilgang giver dog stadig området en naturlig sammenhængskraft , der kan anvendes i forbindelse med fx. walk-and-talk eller yoga sessioner.

BEPLANTNING

Der er arbejdet bevidst med et kultiveret og et naturmæssigt præg. Beplantningen er udformet, så der bl.a. dannes lysåbne rum og rumdannelser med en mere lukket karakter. Der er arbejdet med farver – rolige afdæmpede grønne omgivelser og glade farverige områder.

Beplantningen er varieret og den eksisterende beplantning af primært store træer suppleres med en mere tematisk beplantning, der varierer over året. Det være sig græsser, buske, spiselige urter duftende planter eller planter med smuk blomster- og løvfarve.

VAND SOM ET AKTIV

Vand indgår som et aktiv. Møllesøen er selvfølgelig et fantastisk element, men derudover er vand indarbejdet i gårdrummet og dyrkningshaven.

Springvand fx som sovende springvand kan være med til at give en yderligere dimension til vandaspektet.
De mere arbejdsrelaterede områder, som dyrkningshaven, dyrefolden, caféområdet og bålpladsen er bevidst lagt ud med en spredning i området, så der er liv og aktivitet, der kan suppleres med egne aktiviteter.

Det suppleres af de fysisk betonede aktiviteter, som foregår i ”skoven”, boldspilsområdet og ved bålpladsområdet.