visualisering af WE architects

ny Daginstitution ved vallensbæk skole

BYGHERRE Vallensbæk Kommune
ARKITEKT WE Architecture
INGENIØR Artelia Group
ENTREPRENØR Dansk Boligbyg
ANLÆGSSUM 33 mio. kr. 

Tegnestuen har deltaget i prækvalifikation om et nyt børnehus i Vallensbæk Kommune i samarbejde med et stærkt team. 

at være barn i et landsbymiljø

Visionen og udformningen af Vallensbæks nye børnehus tager afsæt i ønsket om at skabe et imødekommende hus i børnehøjde der integrerer sig harmonisk i det omkringliggende landsbymiljø ved Vallensbæk Skole. Daginstitutionen skal være en bygning til børn i høj kvalitet, hvor rammerne for leg giver mange muligheder. Børnehuset skal omfavne områdets grønne kvaliteter og skabe en nærhed til naturen (i legen), både inde og ude. Udformningen af huset og de omkringliggende udearealer arealer skal minde os om og tilskynde en mere bæredygtig adfærd.

Legepladsen og udearealerne til Vallensbæk Ny Daginstitution taler sig ind det varierede landskab, hvor den Grønne Kile og Vallensbæk Landsby danner afsættet for den valgte skala og den landskabelige bearbejdning. Vallensbæk Ny Daginstitution udformes med afsæt i landsbyens intimitet og rumlighed for at skabe en genkendelighed til børnenes forståelse af nærområdet. Institutionens udearealer udgør samtidig en integreret del af Vallensbæk Skoles udendørs aktiviteter. Som et offentligt tilgængeligt område uden for institutionens åbningstid tilbyder udearealerne et varieret supplement af motoriske- og sanselige oplevelser. I et åbent og transparent design vil udearealerne opleves intime og tryghedsskabende for den besøgende. I Vallensbæk har man landets største andel af småbørn i alderen 0-5 år, og derfor er det en af kommunes fokusområder, at man prioriterer det gode børne- og familieliv. Det er vores intention at understøtte denne vision bedst muligt, ved at give det nye børnehus de bedst mulige rammer til leg, fantasi og udfoldelse.  

 

“Tilbuddet har en meget fin disponering og orientering som fint indpasses i den eksisterende skolestruktur. Disponeringen giver også gode adgangsforhold fra parkeringsområde og cykelsti og særligt overgangszonen mellem bilparkering og bygning med cykelsti, cykelparkering m.v. vurderes positivt. Herudover vurderes udearealerne også meget positivt, herunder opdelingen med direkte adgang fra vuggestue og børnehavegrupper til de alderstilpassede udearealer, en beskyttet gård på begge etager samt zone opdelingen af udearealer med vuggestueområde tættest på bygning. (…) Udearealerne vurderes at have en meget fin arkitektonisk kvalitet og generelt at være udformet holdbart, brugbart og smukt samt underbygger de funktionelle dele af projektet.”

Dommerkommentarer fra afgørelsen.

skitse af WE architects