odden kirkegård

BYGHERRE Odden Kirkes Menighedsråd
AREAL 8.400 m2
UDFØRELSE Myndighed behandles

Odden kirke og kirkegård er smukt placeret højt i landskabet og med en karakteristisk kirkebygning. Kirkegården rummer en særlig historik med bl.a. Willemoesmonumentet – et gravsted for de søfolk, som omkom under slaget ved Sjællands Odde.

Det har været formålet med udviklingsplanen at tilbyde nye gravstedsformer, der kan supplere kirkegårdens traditionelle gravafsnit samt at udnytte tomme arealer rekreativt.

staudeafsnit

Vest for kirken, hvor der i dag er mange tomme gravpladser etableres urnegrave i bedet ind mod græscirklen med en fælles staudebeplantning. De tilbageværende gravsteder, der endnu ikke er udløbet, kan sagtens indpasses i forslaget.

skovafsnit

Skovafsnittet med fyrretræer og uklippet græs er kirkegårdens sydvestligste afsnit. I skovlunden vil der være en gennemgående sti i fast grusbelægning suppleret med klippede stier i græs. Imellem træerne ligger små “gravhøje”, der refererer til landskabet omkring kirkegården. Selve gravområderne vil stå med træer i en bund af uklippet græs og urter. 

lapidarium

Det eksisterende lapidarium flyttes ind på kirkegården til et bed langs kirkegårdsmuren, som har samme udtryk som bedet umiddelbart syd for kirken. Gravstene står nu mere centralt placeret i en bund af skyggetålende lave stauder og har deres egen historie.

Forbindelsen mellem de to dele

Kirken ligger nu smukt hævet på sin egen plads. Den faste belægning, der omkranser kirken, danner et smukt gulv der spænder rummet ud i hele kirkegårdens omfang. Foran kirken etableres en smuk plads med løvtræer, der understreger bygningens betydning og som giver rummet karakter. Det samme element går igen syd for kirkegårdsmuren, så de to dele af kirkegården bindes bedre sammen.