Parken ved Ordrupgaard

BYGHERRE Ordrupgaard
AREAL 43.000 m2 

TYPE Fondsprojekt  

Udvikling, bevaring og tilgængeliggørelse af Ordrupgaards have og park

Siden de første skitser blev tegnet, har Ordrupgaard på én gang været en grøn oase og dannet ramme om storartet kunst. Dengang som herskabshjem og i dag som et åndehul for museets mange gæster.
Ordrupgaard kunstmuseum er vokset med tilbygninger til samling og særudstillinger af Zaha Hadid og Snøhetta, og siden 2008 har også Finn Juhls hus og den tilhørende have været en del af museumskomplekset. Parken ligeledes ændret sig med en markant forenkling af anlægget i 1950’erne, da Ordrupgaard ændrede status fra privat hjem til statsligt museum. Den kulturhistoriske have bidrager fortsat til stedets herlighedsværdi og museumsdelen, og med tegnestuens projekt vil formidlingen af denne historie blive styrket. 
Med projektet skal:
– Elementer fra den historiske park genoprettes. Det er projektets formål at bevare en sjælden kulturhistorisk skat i sin helhed.
– Funktionelle forhold som f.eks. parkering og adgangsforhold skal implementeres naturligt i parkens udtryk.
– Naturen på området skal beskyttes og parken skal gøres tilgængelig og spændende for alle brugergrupper – børn på opdagelse, forældre med barnevogn, gangbesværede og gæster i alle aldre.
– I genopretningen af historiske parkelementer prioriteres implementering af biodiversitetsfremmende løsninger, og samtidig bliver der udpeget placeringer for mulige nye kunstværker i parken i fremtiden.