sædder kirkegård

BYGHERRE Sædder Menighedsråd
AREAL 4.000 m2
UDFØRELSE 1. etape ingangsat

Tegnestuen har udarbejdet en udviklingsplan til Sædder Kirkegård. Planen skal dels imødekomme ændrede begravelsesformer, dels skabe plads til ophold og fordybelse samt etablere en sammenhængende arkitektonisk helhed. Desuden skal kirkegården kunne fungere som et rekreativt område for besøgende.

Helligtrekongers Kirke ligger i smukke omgivelser ud til markerne, fint indrammet af birketræer og scilla. Men der mangler en kontakt til kirkegården. Ved at styrke forbindelsen mellem den nye kirke og det kommende skovafsnit, indlemmes både den nye kirke og det fremtidige skovafsnit i den eksisterende kirkegård.

Med udviklingsplanen er der skabt plads til nye urne- og kistegrave både i fælles staudeplantninger, men også i et lille skovafsnit. Det er også stadig muligt at blive begravet i et traditionelt gravsted. Det eksisterende Lapidarium bliver bearbejdet, så de bevaringsværdige sten nu står flot præsenteret i en fælles staudebund.