+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

sædder kirkegård – skov og stauder

Bygherre: Sædder Menighedsråd

Areal: ca. 4.000 m2

Udførelse: Forventes udført 2021

Vallensbæk kirkegård, forslag til skovafsnit

Tegnestuen har udarbejdet en udviklingsplan til Sædder kirkegård. Udviklingsplanen skal dels imødekomme ændrede begravelsesformer, dels skabe plads til ophold og fordybelse samt etablere en sammenhængende arkitektonisk helhed. Desuden skal afsnittet fungerer som rekreativt område for de besøgende.

Forbindelsen til den eksisterende kirkegård

Helligtrekongers Kirke ligger i smukke omgivelser ud til markerne, fint indrammet af birketræer og scilla. Men der mangler en kontakt til kirkegården. Ved at styrke forbindelsen mellem den nye kirke og det kommende skovafsnit, indlemmes både den nye kirke og det fremtidige skovafsnit i den eksisterende kirkegård.

nye begravelsesafsnit

Med udviklingsplanen er der skabt plads til nye urne- og kistegrave både i fælles staudeplantninger, men også i et lille skovafsnit. Det er også stadig muligt at blive begravet i et traditionelt gravsted.

eksisterende lapidarium flyttes

Det eksisterende Lapidarium bliver bearbejdet, så de bevaringsværdige sten nu står flot præsenteret i en fælles staudebund.