VAB Banevej

Bygherre VAB
Ingeniør Ingeniørfirmaet J&P
Areal 5000 m2
Udførelse 2019

Anne Stausholm Landskabsarkitekter har lavet forslag til renovering af friarealerne omkring boligselskabet VAB Banevej i St. Merløse. Der har været lagt vægt på placering og integrering af en multibane som en naturlig del af fællesarealet samt placering af legeområde for småbørn. Forslaget er lavet i samarbejde med Forslag til friarealer Ingeniørfirmaet J&P

Placering af multibane

Nøgleordet i dette projekt har været multifunktion. Blandt andet har det været intentionen, at multibanen ikke skulle stå som et selvstændigt objekt, men at den skulle integreres i den arkitektoniske helhed. Multibanen er således sit eget skulpturelle element, hvor siddepladser og indhegning er en del af løsningen.

Legeområde

Legeområdet er også integreret som en del af den samlede helhed. Pilehytte, balancegang og redegynge har naturpræg, og fungerer som en naturlig del af parken og den samlede arkitektoniske løsning. I beplantningen er der valgt robuste arter, der smukt indrammer de nye opholdsarealer.