Stenløse Kirke

BYGHERRE Stenløse Kirkes menighedsråd
ADRESSE Engholmvej, Stenløse
PROJEKTERING 2016
UDFØRELSE 2022-2023

NY URNE FÆLLESGRAV

Stenløse Kirkes menighedsråd har rekvireret udarbejdelsen en plan for omdannelsen af et eksisterende kirkegårdsafsnit til en fremtidig urne fællesgrav på Stenløse Kirkegård, en ny flagstangsplads samt renovering af en trappe og et stykke nedstyrtningstruet kirkegårdsmur.

En kirkegårds sammenstykkede stilelementer fra forskellige tidsepoker bidrager til fortællingen om kirkegårdens historie, og giver kirkegården autenticitet.

På en stor kirkegård som Stenløse Kirkegård, er der plads til at inddrage nogle af de traditionelle kirkegårdsafsnit og omlægge dem til afsnit, der tilgodeser mere moderne begravelsesønsker, uden at det ændrer kirkegårdens overordnede karakteristika.

HOVEDIDÉ

Tilgængelighed skal være naturligt implementeret i arbejdet med at udvikle og renovere kirkegårde. Derfor bliver den primære sti i afsnittet 1,5 m bred, med fast belægning i form af slotsgrus.

Slotsgrusstien der anlægges i afsnittes følger stort set stiforløbet der findes i dag, men stiens bredde og materialet ændres. Derudover vil der være en hovedadgang til urnefællesgraven ad en brostensbelagt sti samt en smallere sti af klippet græs gennem urnefællesgraven, der giver mulighed for at gå en lille runde inden for hækken der angiver urnefællesgraven.

BEPLANTNINGEN

Beplantningen i afsnittet omkring urnefællesgraven vil bestå af eksisterende træer, der suppleres med mindre træer af arten bærmispel, der sættes i et bælte af klippet græs langs den ydre kirkemur.

På begge sider af den gennemgående slotsgrussti plantes der flerstammede buske, også af bærmispel. Buskene plantes i en tæt og frodig bund af skovbundsstauder.

Beplantningen vil få virkning som et lille blomstrende skovbryn og vil med sin tæthed bidrage til fornemmelsen af at træde ind i et rum, der lukker sig omkring en. Urnefællesgraven vil så fremstå som en lysning i denne miniatureskov.

ANDRE ELEMENTER

Tre steder langs hækken omkring urnefællesgraven placeres en bænk. Her kan man sætte sig, alene eller sammen med andre og mindes de døde eller bare sidde og nyde solen i lysningen.

Trappen, der leder fra afd. skolen til kirken knytter sig til området foran kirken der er tegnet af Charlotte Skibsted. Trappen omlægges med nye granittrappetrin i blå rønne, med trappevanger af tre rækker chaussesten og gelænder.

Støttemuren mellem afd. Skolen og afd. A der renoveres, registreres i samråd med Nationalmuseet og genopbygges i henhold til deres retningslinjer.

Den nye flagstangsplads placeres vest for trappen der omlægges. Den udføres i chaussesten med bænkplads og med adgang både fra trappen og fra afdelingens eksisterende stisystem. Her anlægges desuden en plæne med forårsløg samt et bed med bunddækkende stauder. Pladsen afgrænses mod trappe og mur af et takspur for at skabe et roligt rum hvor man kan tage en fredfyldt pause på kirkegården. Flagstangen skal kunne lægges ned på pladsen for vedligehold.