Torslunde kirke

BYGHERRE Torslunde Kirkes Menighedsråd
AREAL 4.000 m2 kirkegård + 5.800 m2 skov
UDFØRELSE Under planlægning

Tegnestuen har udarbejdet en udviklingsplan for Torslunde kirkegård med et nyt skovafsnit. Udviklingsplanen imødekommer et øget behov for flere urnegrave og giver samtidig rum til nye alternative gravstedsformer. Derudover har kirkegården og det nye skovafsnit en rekreativ funktion for byens borgere.

Skoven indrammes mod vest og øst af randbeplantning, der definerer skoven. Området længst mod nord består af fremtidig lysåben skov, og følger det stejle terræn op mod kirkegården og præstens have. Arealet hænger visuelt sammen med gravstedsområdet, men er svært at færdes i, og derfor etableres små reposer, hvor man kan tage ophold og nyde udsigten ud over skoven.

Længst mod syd er et urørt skov- og vådområde med fortrinsvis pil og el. Her kører trædækkende henover og forbinder området ned til den offentlige øst/vestgående sti.

Langs kirkegårdsmuren i kirkegårdens nordvestlige del etableres et lapidarium, hvor alle bevaringsværdige gravsten fra nedlagte grave kan udstilles.

Gravstene står nu således centralt placeret i en bund af skyggetålende lave stauder og har deres egen historie.