Vallensbæk kirkegård – skovafsnit

BYGHERRE Vallensbæk Kirkes Menighedsråd
AREAL 14.000 m2 (skovafsnit)
UDFØRELSE Afventer udførelse 

Tegnestuen har udarbejdet et forslag til en udvidelse af Vallensbæk kirkegård med et skovafsnit.

Udvidelsen skal dels imødekomme behov for flere gravpladser, dels imødekomme et stigende behov for nye gravstedsformer. Desuden skal afsnittet fungere som rekreativt område for de besøgende og byens borgere.

Forbindelsen til den eksisterende kirkegård

Helligtrekongers Kirke ligger i smukke omgivelser ud til markerne, fint indrammet af birketræer og scilla. Men der mangler en kontakt til kirkegården. Ved at styrke forbindelsen mellem den nye kirke og det kommende skovafsnit, indlemmes både den nye kirke og det fremtidige skovafsnit i den eksisterende kirkegård.

nye urne- og kistegrave

Gravområdet vil ligge langs med cirkelslaget eller i randen af underbeplantningen ind mod skoven og stå med træer i en bund af uklippet græs og skovbundsplanter.

fokus på biodiversitet

I skovafsnittets nordøstlige hjørne etableres et ”børneområde”. Området er tænkt som et  ”fristed”, hvor der er plads til leg, og hvor det er muligt at plukke en buket af vilde blomster fra blomsterengen til at lægge på kirkegårdens gravsteder.

Blomsterengen og frugttræerne kan ligesom den væltede træstamme blive levested og fødekilde for
mange insekter, hvilket understøtter intentionen om øget biodiversitet.

Indramning og terræn

For at definere skoven styrkes randbeplantningen mod syd ind mod den eksisterende kirkegård samtidig med, at man understreger forbindelserne mellem de to dele.

Terrænet  suppleres med små bakker og fordybninger for en mere varieret oplevelse af arealet og for at imødekomme en øget biodiversitet, selvfølgelig under hensyntagen til de eksisterende træer.

eksisterende lapidarium flyttes

Det eksisterende Lapidarium ligger lidt gemt væk og det er synd for de smukke gamle sten, der kunne præsenteres meget bedre. Derfor er Lapidariet i den nye udviklingsplan flyttet til indgangspartiet ved parkeringen.