Vallensbæk Kirkeskov

BYGHERRE Vallensbæk Kirkes Menighedsråd
AREAL  90.000 m2

STATUS Under udførelse

Vallensbæk Sogn er ejer af et 9 ha stort landbrugsareal øst for Vallensbæk Torvevej. Området er i dag bortforpagtet. Vallensbæk menighedsråd har et ønske om, at der på arealet bliver rejst skov. Menighedsrådet ser skoven som en oplevelsesskov med kirkegårdens besøgende og kommunens borgere som brugere.

Skoven vil blive oplevelsesrig ved at indarbejde lysninger og vådområder. Der udformes et stisystem, der knytter sig til områdets øvrige stier. Arealet kobler sig på områdets eksisterende rekreative områder og stisystem på en naturlig måde, der samlet optimerer den rekreative oplevelse.

Der arbejdes med forskellige skovtyper, der sikrer varierede oplevelser og bidrager positivt til CO2 regnskab og biodiversitet. Området vil bidrage positivt til landsbyens kulturmiljø, der er et vigtigt aktiv i Vallensbæk kommune. Der skabes kobling mellem den eksisterende kirkegård og skoven, således at den kulturarv som kirkerne repræsenterer indgår i et samspil med det nye skovområde.

For at læse mere kirkeskoven klik her.