Vesterborg Gårdrum på Frederiksberg

BYGHERRE Vesterborg
ADRESSE Frederiksberg
AREAL 750 m2
STATUS Under behandling 

koncept og IDÉ

Det renoverede gårdrum forholder sig til bygningens fremtoning og arkitektur. Ind mod gårdsiden er facaden enkel og med klare linjer. Mod vejsiden er arkitekturen anderledes og præget af mange stilperioder, der skaber et imposant bygningsværk. Renovering af gårdmiljø med ønske om at skabe lys, luft og flere opholds-muligheder.

Denne relativt lille gård blev ved hjælp af en totalrenovering tilført et helt nyt udtryk, hvor der trods den beskedne plads opnåedes stor variation og mulighed for flere opholdsrum, hvor sidstnævnte var et stort ønske. 

Konceptet for det nye gårdanlæg tager sit afsæt i bygningens front. Belægning og beplantning herfra indgår i det overordnede koncept. Forhavernes frodige og varierede beplantning, der danner rum og giver mulighed for ophold, føres som ide med ind i gårdrummet og tilpasses dette i samskabelse med de funktionelle behov. Den nye beplantning sammensættes så den fremmer biodiversitet. Den gule klinkebelægning fra indgangspartierne trækkes med ind i gårdrummet og bliver den dominerende belægning. Det vil give ejendommen et ensartet kvalitetspræg og matcher facaden.

Belægning og beplantning udformes, så der skabes rum i gårdrummet og samtidig et lunt klima for leg og ophold. Gården er i dag meget anvendt og konceptet lægger op til at styrke sociale relationer og fællesskaber. Søndermarken, der ligger i nærheden er et stort og rekreativt område. Gårdrummet er det nære og mindre. Samlet set skal gårdrummet fungere og være smukt, både når man opholder sig i det, men også når man er i sin lejlighed og kigger ud på det. Derfor prioriteres eksempelvis, at alle overdækninger er med sedumtag. Ved at alle overdækninger får grønt tag medvirker til at gården fra de enkelte lejligheder opleves grøn året rundt. Samtidig forsinker de grønne tage regnvandets løb til kloakken, og hjælper således med til at beskytte vores kloakker mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud.