ANNE STAUSHOLM LANDSKABSARKITEKTER

Vi skaber attraktive uderum i stor og lille skala.

Vi lader stedets særlige kvaliteter og opgavens forudsætninger være afsættet for det kreative arbejde, hvilket afspejler sig i vores landskabsarkitektoniske løsninger.

Vores uderum er rare at opholde sig i og har stor brugsværdi.

Vi skaber innovative løsninger, som har et klart arkitektonisk, fremtidssikret design, og som er teknisk holdbare.

I vores tilgang til projekter vægtes miljøhensyn. Vi skaber bæredygtige løsninger med stort fokus på fremtidige klimaændringer og de medfølgende påvirkninger af landskabet. Dette afspejler sig i vores projekter for eksempel ved håndtering af regnvand eller plante- og materialevalg.

Vi har et stort plantekendskab og prioriterer det rette plantevalg højt, idet vi altid har fokus på, at den efterfølgende pleje og vedligeholdelse bliver så enkel som mulig. Dette skal sikre, at anlæggene og deres beplantning udvikler sig i den ønskede retning og får en lang holdbarhed.

Vi har arbejdet i over 10 år med idéudvikling, udbud og projektledelse.

Kontakt os for yderligere information eller et uforpligtende møde.

Video med motivation