Gerbrandskolen, Amager

Gerbrandskolen, Amager

Gerbrandskolen, Amager BYGHERRE Københavns KommuneARKITEKT Schou & Birkendorf ArkitekterINGENIØR Danakon A/SENTREPRENØR Combi Byg A/SANLÆGSSUM STATUS Hovedprojekt afleveret   Tegnestuen skal i samarbejde med Schou & Birkendorf Arkitekter, Danakon og Combi Byg...
Tuse Børnehus, Holbæk

Tuse Børnehus, Holbæk

Tuse Børnehus, Holbæk BYGHERRE Holbæk KommuneARKITEKT Edvars Arkitekter, Schou & Birkendorf ArkitekterINGENIØR Danakon A/SENTREPRENØR JJ Tømrer & Snedker A/SANLÆGSSUM 8 mio. kr. STATUS Hovedprojekt afleveret   Tegnestuen har i maj 2021 vundet konkurrencen om...
Hillerød, byrum ved slottet

Hillerød, byrum ved slottet

hillerød, byrum ved slottet BYGHERRE Hillerød KommuneSAMARBEJDE ViatrafikAREAL 1.900 m2 Anne Stausholm Landskabsarkitekter har i samarbejde med ViaTrafik udarbejdet trafikale såvel som landskabs- og byrumsmæssige analyser af strækningen omkring den lille Slotssø og...
Toftehøjen ældreboliger

Toftehøjen ældreboliger

Toftehøjen ældreboliger BYGHERRE Ramsø ÆldreboligselskabARKITEKT Juul & Hansen ArkitekterAREAL 4.200 m2ANLÆGSSUM 24 mio. kr.ANLAGT 2016 dekorativ lar løsning Parken mellem ældreboligerne ved Toftehøjen har en plæne, der fungerer som parkens sammenhængende gulv. På...