Bregninge Kirkegård

Bregninge Kirkegård

bregninge Kirkegård BYGHERRE Bregninge MenighedsrådAREAL  12.600 m2STATUS Godkendt Udviklingsplanen for Bregninge Kirkegård vil favne kirkegårdens gamle og nye afdeling i en tæt kobling til kirkens skov og amfiteatret ved søen. Kirkens unikke placering i landskabet og...
Tølløse Bytorv

Tølløse Bytorv

tølløse bytorv, holbæk BYGHERRE Holbæk KommuneARKITEKT Edvars ArkitekterINGENIØR -ØKONOMISK RAMME -STATUS Under udførelse nyt mødested i tølløse by Tølløse Bytorv skal gøres til et centralt aktivitets- og mødested i byen. Torvet har endnu ikke nået sit fulde...
Kildedal Børnehus

Kildedal Børnehus

nyt børnehus i kildedal BYGHERRE Ballerup KommuneARKITEKT Bjerg ArkitekterINGENIØR ABC Rådgivende IngeniørerKUNSTNER Learning Spaces Tegnestuen har deltaget i prækvalifikation om et nyt børnehus i Ballerup Kommune i samarbejde med et godt team.  et videnskabeligt og...
Vesterborg Gårdrum på Frederiksberg

Vesterborg Gårdrum på Frederiksberg

Renovation og cykelparkering er samlet i gårdens smalle adgangsareal. De eksisterende garager er bevaret og der er etableret grønt tag. Garagerne bruges til opbevaring og der er dermed frigjort plads til ophold langs facaderne.

Helhedsplan for Rungstedgaard konferencecenter

Helhedsplan for Rungstedgaard konferencecenter

rungstedgaard, helhedsplan BYGHERRE PrivatAREAL UDFØRELSE Venter på afgørelseANLÆGSSUM  mio. kr. helhedsplan for hotel- og konferencecenter Helhedsplanen for Rungstedgaard har til formål at imødekomme behov for parkering, driftsbygninger og personalefaciliteter i...