Tuse Børnehus, Holbæk

Tuse Børnehus, Holbæk

Tuse Børnehus, Holbæk BYGHERRE Holbæk KommuneARKITEKT Edvars Arkitekter, Schou & Birkendorf ArkitekterINGENIØR Danakon A/SENTREPRENØR JJ Tømrer & Snedker A/SANLÆGSSUM 8 mio. kr. STATUS Hovedprojekt afleveret   Tegnestuen har i maj 2021 vundet opgaven om nyt...
Hillerød, byrum ved slottet

Hillerød, byrum ved slottet

hillerød, byrum ved slottet BYGHERRE Hillerød KommuneSAMARBEJDE ViatrafikAREAL 1.900 m2 Anne Stausholm Landskabsarkitekter har i samarbejde med ViaTrafik udarbejdet trafikale såvel som landskabs- og byrumsmæssige analyser af strækningen omkring den lille Slotssø og...
Toftehøjen ældreboliger

Toftehøjen ældreboliger

Toftehøjen ældreboliger BYGHERRE Ramsø ÆldreboligselskabARKITEKT Juul & Hansen ArkitekterAREAL 4.200 m2ANLÆGSSUM 24 mio. kr.ANLAGT 2016 dekorativ lar løsning Parken mellem ældreboligerne ved Toftehøjen har en plæne, der fungerer som parkens sammenhængende gulv. På...
Kara Noveren

Kara Noveren

KARA Noveren BYGHERRE KARA NoverenENTREPRENØR F.J. PoulsenARKITEKT Erik van EgeraatAREAL 16.000 m2ANLÆGSSUM 19 mio. kr.UDFØRELSE 2015 Hovedgrebet var at skabe et landskab som står mål med bygningens skala. Landskabet fremhæver og spiller sammen med bygningsfacaden med...
Haven ved fjorden i Roskilde

Haven ved fjorden i Roskilde

Haven ved fjorden i roskilde BYGHERRE PrivatAREAL 200 m2UDFØRELSE 2007 Et topmoderne hus i eksklusive materialer ganske tæt på Roskilde Fjord er omkranset af en have i flere niveauer og med flere temaer. Den vestvendte have tættest på fjorden knytter sig i sit tema...